Elia Partner

Als Elijah-partner verbindt u zich ertoe de gebedsruimte te ondersteunen met $100 of meer per maand.

Maleachi 4: 5 "Zie, ik zal u de profeet Elia sturen voor de komst van de grote en vreselijke dag van de HEER:" En hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaderen keren, anders zal ik komen en sla de aarde met een vloek. "

Elia was een profeet van God in een kritieke tijd waarin Israël hun harten had veranderd in het aanbidden van heidense goden. Elia werd door God gebruikt om de harten van velen terug te keren naar de Heer. God richt een groep mensen op die de weg van de Heer zal voorbereiden, net zoals Johannes de Doper in de geest en kracht van Elia werd gezonden om de weg van de Heer voor te bereiden op Zijn eerste komst (Luke 1: 16-17). De diepere eindtijdwaarheden die geheim zijn gehouden, worden nu onthuld en God roept voorlopers op met de geest van Elia die de weg zal bereiden voor de wederkomst van Jezus.

nl_NLNederlands
X