Hiram Partner

Als Hiram-partner verbindt u zich ertoe de gebedsruimte te ondersteunen met $1.000 per maand.

1 Koningen 5: 5-6 (AMP) “En ik (Koning Salomo) wil een huis bouwen naar de Naam van de Heer, mijn God, zoals de Heer tot David mijn vader zei: Uw zoon die ik op uw troon in uw plaats zal zetten, zal het huis bouwen om Mijn naam en tegenwoordigheid 6 Dus, Hiram, beveel ze mij cederbomen uit Libanon te houwen; mijn dienaren zullen zich bij de uwe voegen en ik zal u het loon geven dat u voor uw dienaren stelt ... "

Hiram was de koning van Tyrus in de tijd van koning David en koning Salomo. Hiram was verbonden met David in het Verenigd Koninkrijk van Israël. Na de dood van koning David, slaagde Salomo, de zoon van David, op de troon van David, waar Hiram het partnerschap of broederlijk verbond met Salomo en Israël onderhield. Hiram stuurde Solomon-architecten, arbeiders, cederhout en goud om de eerste tempel in Jeruzalem te bouwen. We gebruiken "Hiram" om diegenen te beschrijven die God heeft gezalfd en gezonden om samen te werken met de bouw van het Huis van de Heer, diegenen die geld en materialen willen sturen die nodig zijn om een plaats voor de Heer te vestigen.

nl_NLNederlands
X