Joseph Partner

Als Joseph-partner verbindt u zich ertoe de gebedsruimte te ondersteunen met $50 per maand.

Genesis 39: 4 “Dus vond Joseph gunst in zijn ogen, en werd zijn persoonlijke dienaar; en hij maakte hem opziener over zijn huis, en alles wat hij bezat, nam hij onder zijn hoede. '

Joseph werd strategisch door God in een rol van autoriteit geplaatst en kreeg profetisch inzicht. Hij redde een natie door zijn gehoorzaamheid aan de stem van de Heer. De Heer was bij Joseph en maakte alles wat hij deed voorspoedig in zijn handen. We gebruiken "Joseph" om te verwijzen naar diegenen die geroepen zijn om te gedijen op de markt, zodat ze voorzieningen kunnen treffen voor het volk van God. Deze "Josephs" hebben de zalving om strategisch denken, profetisch inzicht en genadedaden vrij te geven aan de naties, leiders te beïnvloeden en "steden van bewoning" te bouwen (Ps. 107).

nl_NLNederlands
X