Awakening International Apostolic Network is een organisatie of netwerk van bedieningen die een gemeenschappelijke visie delen over apostolisch en profetisch toezicht en de huidige waarheid die aan het Lichaam van Christus wordt geopenbaard. Het is de wens van deze bediening om zich te identificeren met, deel uit te maken van en financieel te ondersteunen bij de AIAN. 

Met het oog op het gebod van onze Heer om in eenheid te wandelen en het gebed van onze Heer dat allemaal één zal zijn, is het doel van deze bediening om relaties op te bouwen met verschillende groepen en organisaties binnen de christelijke gemeenschap. Het is daarom onze wens om ons te identificeren en te netwerken met andere ministeries en groepen zoals de Heer zou leiden, en de voorganger / president en het leiderschap van het ministerie zouden het nuttig vinden. 

Ministerie van toezicht, raad en hulp wordt vrijwillig aangeboden en is op geen enkele manier bindend voor deze beurs of de beslissingen van de Pastor / President en de leiding van het ministerie. 

nl_NLNederlands
X