Samuel Partner

Als Samuel Partner verbindt u zich ertoe om de gebedsruimte te ondersteunen met $30 per maand.

"Maar Samuël diende voor het aangezicht des HEEREN, gelijk een kind, droeg een linnen efod: ondertussen groeide het kind Samuël voor het aangezicht des HEEREN: en het kind Samuël groeide in gestalte en ten gunste van zowel de HEER als de mensen." (I Samuël 2:182126)

Samuel was toegewijd aan de dienst van de Heer vóór zijn geboorte en groeide op in het Huis van de Heer. Samuël werd door God gekozen en werd in Zijn aanwezigheid gerijpt met een oor om te horen wat de Geest van de Heer zei. Heel Israël wist dat Samuël een profeet van de Heer was. God wekt de Samuels op die hunkeren naar de ware aanwezigheid van God, degenen die als getrouwe priester zullen staan en zullen doen wat dat in het hart en de geest van de Heer is.

nl_NLNederlands
X