Hiram Partner

Jako partner Hiram zobowiązujesz się do wspierania sali modlitewnej w wysokości $ 1 000 miesięcznie.

1 Królów 5: 5-6 (AMP) „A ja (król Salomon) zamierzam zbudować dom na cześć Pana, Boga mojego, jak powiedział Pan do mojego ojca, Dawida: Twój syn, którego postawię na twoim tronie w twoim miejscu, zbuduje dom, Moje Imię i Obecność 6 Tak więc, Hiramie, każ im wyciąć mi cedry z Libanu; moi słudzy przyłączą się do twoich, a ja dam ci taką zapłatę, jaką wyznaczysz swoim sługom ... "

Hiram był królem Tyru w czasach króla Dawida i króla Salomona. Hiram był sprzymierzony z Dawidem w Zjednoczonym Królestwie Izraela. Po śmierci króla Dawida Salomon, syn Dawida, objął tron Dawida, na którym Hiram utrzymywał partnerstwo lub braterskie przymierze z Salomonem i Izraelem. Hiram wysłał architektów, robotników Salomona, drewno cedrowe i złoto, aby zbudowali pierwszą świątynię w Jerozolimie. Używamy słowa „Hiram” do opisania tych, których Bóg namaścił i wysłał, aby współpracowali przy budowie Domu Pana, tych, którzy będą chcieli wysłać fundusze i materiały potrzebne do ustanowienia miejsca zamieszkania Pana.

pl_PLPolski
X